Masz pytania ? Zadzwoń +48 222 706 039

(0)

Wykrywacze RF

W swojej wszechstronnej ofercie posiadamy profesjonalne urządzenia służące do wykrywania wszelkiego rodzaju aktywności telefonicznej, a także urządzeń, które zagłuszają sygnały sieciowe. Wykrywacze zagłuszaczy pozwolą nam zlokalizować szkodliwe urządzenie i podjąć stosowne środki, aby przeciwdziałać ograniczaniu i pogarszaniu jakości sieci i fal, z których korzystamy. Z kolei wykrywacze telefonów komórkowych pozwolą na rejestrowanie niepożądanej aktywności fal i ich precyzyjną lokalizację. Do podstawowych zadań tych urządzeń należy wykrycie wszelkich urządzeń mających na celu ograniczaniu możliwości komunikacji, a tym samym wolności człowieka, lub, z drugiej strony, dopilnowanie by osoby niepożądane nie wykonywały nieautoryzowanych, podejrzanych połączeń w wybranym przez nas miejscu. Jest to rozwiązanie bardzo często stosowane w dużych firmach, gdzie niekontrolowany przepływ informacji mógłby stanowić zagrożenie dla stabilności firmy.

 

9

7 element(ów)

9

7 element(ów)